x

Johan Willemse B.V. biedt u toegang tot een netwerk van zelfstandige personen die elkaar ontmoeten en versterken op inhoud. Zonder enige financiŽle afhankelijkheid van elkaar. Open en kritisch. We zijn ons bewust van (de grenzen van) onze persoonlijke kracht en zien die van de ander. Hartstochtelijk delen we de opvatting dat de kracht van een organisatie samenhangt met de onafhankelijkheid van haar mensen.

icon

Maria Bartels

coach

x
'Acceptatie van het heden opent wegen naar de toekomst.'
x
placeholder
Maria Bartels 1

Maria Bartels

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Maria Bartels

Waar

Zorginstelling

De achtergrond

Een van de teams kampt met onvrede, wantrouwen tussen teamleden en naar de organisatie. Teamleden zijn uitgeput of overspannen. De diepe motivatie voor het werk is er nog steeds, maar de ervaren werkdruk is te groot om de goede kwaliteit van de zorg te kunnen blijven waarborgen.

De opdracht

aan Maria Bartels luidt: Organiseer een tweedaagse workshop met als thema 'Ontmoeting'.

Uitvoering

is gebaseerd op gedegen voorbereiding en diep inlevingsvermogen van Maria. Ze zoekt allereerst naar de essentie van het aangekaarte probleem en naar de werkelijke behoefte. Ieder gevoel is echt. Er is ruimte voor verlangens van de teamleden naast angsten; motivatie naast gekwetstheid; inzet naast cynisme. Maria ziet het vervolgens als haar taak om de wijsheid en het talent van de ander aan te boren. Afhankelijk van de groep en groepsleden zet ze daarvoor verschillende middelen in. Bijvoorbeeld film, (zelfontworpen) praktische en creatieve oefeningen, dialoog, muziek, literaire of filosofische teksten, meditatie. Wat bij de ander naar boven komt, helpt ze te duiden, ordenen en verhelderen. Zo krijgt elk teamlid zijn of haar eigen schatten terug aangereikt. Via speciaal ontworpen opdrachten creŽert het team gaandeweg zijn eigen inzichten en oplossingen. De teamleden hervinden hun autonomie naast diep gevoelde gemeenschappelijkheid. Elk teamlid legt aan het eind van de workshop in vrijheid en op eigen wijze een intentieverklaring af aan de andere teamleden. Nog jaren later blijkt dit team zich waar te maken als het best functionerende team binnen de organisatie.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Maria Bartels (1961), Utrecht
E: mariab@knoware.nl
M: 06 15097318
www.mariabartels.nl

Opleiding

1980 - 1981: Franse taal- & letterkunde en filosofie. Sorbonne, Parijs.
1983: Propedeuse musicologie (bijvak Italiaans). Universiteit Utrecht.
1986: Propedeuse Filosofie. Universiteit Utrecht.
1986-1987: Zangstudie. Koninklijk Conservatorium, Den Haag.
1993: Doctoraal Filosofie. Universiteit Utrecht. Internationale prijs voor buitenlandse schrijvers en wetenschappers 'Dante Alighieri', toegekend door de Academia Casentinese, ItaliŽ.

Functies

1993 - heden: Coaching, workshops, cursussen, persoonlijke ontwikkelingstrajecten op maat, voordrachten, publicaties. Sinds 2000 vanuit eigen filosofische praktijk 'Phaidros'.
1988 - 1992: Onderwijs Nederlands als tweede taal. Universiteit Utrecht; Hogeschool voor de Kunsten; Taalinstituut BABEL; privť-lessen op maat.
1984 - 1994: VPRO radioprogramma, organisatie culturele uitwisseling tussen universiteiten Utrecht en Bologna, organisatie exposities, organisatie Festival Oude Muziek Utrecht.
1985 - 1987: Bejaardenverzorgster 'Welgelegen' te Utrecht; hulpverlener OPL Utrecht; crŹcheleidster 'Ons Tehuis' centrum voor vrouwenopvang, Utrecht.
1984 - heden: Diverse tolk- en vertaalwerkzaamheden.

Publicaties

'Zijn in ontmoeting', 2000. Uitgegeven door Ita Wegmanstichting (nu Lievegoedzorggroep), Driebergen.

'in in kwaliteit', 2005. Uitgegeven door Ita Wegmanstichting (nu Lievegoedzorggroep), Driebergen.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Johan Willemse

consultant, coach, interim manager

x
'Verbinden van rationele dualiteiten.'
x
placeholder
Johan Willemse 1

Johan Willemse

Johan Willemse is geboren en getogen in Oudenbosch, Noord-Brabant. Als twintiger was hij onvervalst activist Ťn realist. Dogma's keerde hij al snel de rug toe, maar nooit zijn idealen. Hij wil autonomie realiseren. Vrijheid van denken en leven, voor ieder individu. Voorwaarden daarvoor scheppen en 'op directienivea'u het stuur bedienen. Vanuit dat perspectief legde hij zich als dertiger toe op ondersteuning van dak- en thuislozen. Als veertiger zette hij tien jaar lang zijn werk voort als directeur Sociale Psychiatrie. Met dezelfde gedrevenheid en overtuiging zette hij vanuit die rol nieuwe ontwikkelingen in gang. Rijk aan expertise en ervaring vestigde hij zich in 1998 als zelfstandig consultant coach, trainer en interim manager. Overheid, Jeugdzorg, Psychiatrie, Welzijnswerk, Verstandelijk Gehandicaptenzorg ... het werkveld is breed. Johan Willemse beweegt zich door alle lagen van een organisatie. Zoekt spanning en brengt rust. Schept ruimte en stelt grenzen. Legt talenten bloot en brengt ze samen. De koers van een organisatie staat hem daarbij helder voor ogen. Waar wenselijk put hij uit een breed opgezet netwerk van rijk getalenteerde professionals.

Download CV

Selectie van opdrachten sinds 1998:

Interim-management

2008: Meerkanten GGZ, Ermelo. De opdracht: Organisatie ontwikkelen die eerstelijns zorg aanbiedt (Indigo)
2007: Stichting Orion, Rotterdam. De opdracht: Organisatie financieel gezond maken en meerjarenbeleid uitzetten.
2007: Ita Wegman Stichting / Lievegoedzorggroep. De opdracht: Organisatie financieel gezond maken en fusie realiseren tussen IWS en Lievegoedzorggroep.
2009: Lievegoedzorggroep, divisiedirecteur VGZ. FinanciŽle sanering.

Advies

2005 - 2006: Inspectie Gezondheidszorg. De opdracht: Adviseren en begeleiden bij het oplossen van samenwerkingsproblemen binnen verschillende afdelingen.
2004 - 2006: Thuiszorg West-Brabant. De opdracht: Adviseren management bij het inrichten van de divisie Verpleging & Verzorging.
2003: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie IBE, afdeling Ethiek. De opdracht Verbeteren samenwerking tussen toetsingscommissies Euthanasie en onderbrengen daarvan bij overheidsagentschap CIBG.
2009: Vitalis woonzorggroep, verbeteren communicatie Dienst Behandeling- Begeleiding en Raad van Bestuur.

Training & coaching

2005- heden: Gemeente Vlaardingen. De opdracht: Training en coaching managers van verschillende afdelingen.
2006- heden: Movimento, Zeist. De opdracht: Coaching van interim-managers en leiden van intervisiegroep.
2006: Hout- en meubileringscollege Rotterdam - Amsterdam. De opdracht: coaching bestuurder en directie in strategie- en teamontwikkelingsproces.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Geboren: 18-02-1949

Contact:

Boerhaavestraat 76

Opleiding

1973: Kandidaats

Functies

1998 - heden: Zelfstandig

Bestuur

1988 - 1998: Samenwerkingsorgaan

Internationaal

Studiereizen

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Lonne Wennekendonk

grafisch ontwerp

x
'Eigenwijze acties leiden tot binding.'
x
placeholder
Lonne Wennekendonk 1

Lonne Wennekendonk

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Lonne Wennekendonk

Waar

Instelling op antroposofische grondslag voor mensen met een verstandelijke beperking.

De achtergrond

Er is personeelstekort. Vooral in een van de huizen van de instelling waar zes cliŽnten met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis wonen.

De opdracht

Ontwikkel een vacaturelijn waarin de antroposofische grondslag een plek krijgt. De vacaturelijn moet het juiste personeel gaan aantrekken. De oude huisstijl van de instelling wordt opgefrist.

Uitvoering

Lonne voert diverse gesprekken met de huidige medewerkers van de instelling. Zij vraag naar de positieve en negatieve kanten van het werk. Vraagt hen wat zij bijzonder vinden, interessant vinden, leuk vinden aan het werk. Door zich te verdiepen in het werken bij de instelling en de mensen wordt een op maat gemaakt vorm gevonden. Uitspraken die gedaan zijn door de medewerkers worden gebruikt om de juiste nieuwe medewerkers te trekken. De oude huisstijl van de instelling wordt aangevuld en opgefrist, zonder dat het logo op de schop hoeft.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Lonne Wennekendonk (1974), Gouda
E: lonne@lonnewennekendonk.nl
M: 06 25044143
www.lonnewennekendonk.nl

Opleiding

1992 - 1997: Academie van Beeldende kunsten Rotterdam, afstudeerrichting grafisch ontwerpen

1996: stage Studio Dumbar, Den Haag

1996 - 1997: half jaar dienstverband Studio Dumbar, Den Haag

Functies

1997 - 2005: werkzaam als zelfstandig grafisch ontwerper

1999 - 2002: docent Willem de Kooning Academie Rotterdam, afstudeerrichting grafisch ontwerpen

2005 - heden: eigenaar studio Lonne Wennekendonk, aantal werknemers: 4

2007 - heden: docent Willem de Kooning Academie Rotterdam, afstudeerrichting grafisch ontwerpen

2007: jurylid Dutch Design Awards, Selectiecommissie Communicatie

2008: jurylid Dutch Design Awards, Selectiecommissie Communicatie

Prijzen

Provinciale Beeldende Kunstprijs 1996

Maaskantprijs 1997

Startsstipendium 1998, Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

Nominatie Theaterafficheprijs 2002

Nominatie Huisstijlprijs Grafische Cultuurstichting 2004

Nominatie Dutch Design Awards 2006

Nominatie Dutch Design Awards 2007

Rotterdamse huisstijlaward 2007

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Willem Verberk

supervisor, coach, adviseur

x
'Weet met mededogen dat het erom gaat wat je maakt van degene die men van je heeft gemaakt.'
x
placeholder
Willem Verberk 1

Willem Verberk

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Willem Verberk

Waar

Forensisch psychiatrische afdeling in de jeugdpsychiatrie (onderdeel GGZ-instelling).

De achtergrond

De bestaande psychiatrische afdeling wordt uitgebreid, waarvoor nieuwbouw van flinke omvang zal plaatsvinden. Het Plan van Eisen (PvE) wordt opgesteld.

De opdracht

Willem Verberk is in zijn arbeidsverleden tot twee keer toe betrokken geweest bij nieuwbouw van deze aard. Hem wordt gevraagd om vanuit zijn forensisch psychiatrische expertise op te treden als adviseur bij het opstellen van het PvE.

Uitvoering

De aanpak van Willem Verberk wordt gekenmerkt door degelijkheid. Wat hem aantrekt in deze opdracht, is de combinatie van zakelijkheid en menselijkheid. Hij zoekt het antwoord op de vraag hoe in de nieuwbouw strafrechtelijke eisen het best te verenigen zijn met de voorwaarden voor goede behandeling.
Ter voorbereiding verdiept Willem Verberk zich in het specialisme jeugdpsychiatrie. Hij onderzoekt welke specifieke elementen deel uitmaken van effectieve behandelingen voor jongeren met psychiatrische problematiek. Vervolgens gaat hij na hoe deze elementen kunnen worden opgenomen in een 'organische' inrichting van de nieuwbouw, aansluitend op de bestaande bouw. In zijn advies aan de bouwtechnisch projectmanager houdt Willem onder andere rekening met de gewenste mate van toegankelijkheid van de nieuwbouw, met de wenselijkheid van groepsaccommodatie naast individuele accommodatie en geÔsoleerde accommodatie, en met het realiseren van gescheiden 'verkeersstromen'. In een aantal fasen komt het PvE tot stand. Willem biedt de bouwtechnisch projectmanager ook inhoudelijke ondersteuning bij de besprekingen van het PvE met de opdrachtgever. Nadat het PvE definitief is vastgesteld stopt de bemoeienis van Willem.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Willem Verberk (1944), Oudenbosch.
E: willemverberk@hetnet.nl
M: 06 53157195

Opleiding

1962: Gymnasium A.
1963: Noviciaat missionarissen Mariannhill, Eijsden.
1967: Kandidaats Nederlands en Rechten, Universiteit
1973: HBO Inrichtingswerk, Sociale Academie, Amsterdam.
1975: Voortgezette Opleiding Groepswerk, (Hogeschool) Nijmegen.
1978: Opleiding Supvisoren, (Hogeschool) Nijmegen.

Functies

1980 - heden; Supervisor, coach, adviseur
1995 - 2001: Directeur bewonerszorg Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden, Poortugaal.
1993 - 1994: Waarnemend directeur Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte, Rekken.
1990 - 1995: Directeur bewonerszorg Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte, Rekken.
1980 - 1990: Adjunct-directeur, hoofd Sociotherapeutisch Milieu, behandelingscoŲrdinator Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte, Rekken.
1976 - 1983: Docent en supervisor diverse HBO-instellingen (parttime).
1976 - 1980; Staffunctionaris Stedelijk Instituut voor Maatschappelijk Werk, Tilburg. (juni 1979 - jan 1980: waarnemend directeur)

Bestuur

2005 - heden: Lid Commissie van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel, Venray.
2003 - heden: Lid Commissie van Toezicht PI Willem II, Tilburg.
2003 - heden: Lid Commissie van toezicht PI De IJssel, Krimpen aan Den IJssel.
2001 - 2004: Adviseur van het bestuur van tbs-kliniek De Kijvelanden

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Miny Verberne

begeleidingsdeskundige

x
'Samenwerken is communiceren. Ontmoeting, contact, verbinding, interactie met onszelf en onze omgeving, dat is de basis.'
x
placeholder
Miny Verberne 1

Miny Verberne

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Miny Verberne

Waar

Woonvoorziening voor mensen met een handicap.

De achtergrond

Sinds kort werkt op de woonvoorziening een nieuwe teamleider. Samen met de twaalf begeleiders en assistent-begeleiders binnen de woonvoorziening heeft hij vastgesteld dat de werksfeer hard aan verbetering toe is. De huidige werksfeer heeft negatieve invloed op de kwaliteit van de dienstverlening naar cliŽnten.

De opdracht

Help de teamleider en het team om ingesleten communicatiepatronen te doorbreken en er een constructief samenwerkingspatroon voor terug te krijgen.

Uitvoering

start met een intake. Miny Verberne stelt het traject voor als 'de reis van de held'. De held bereikt zijn doel pas als alle hindernissen overwonnen zijn. Voor de individuele teamleden en het team als geheel geldt hetzelfde. Neem je hindernissen niet vol overtuiging, dan blijven oude patronen bestaan. Ieder teamlid moet met dezelfde intentie van start gaan. Samen stellen de teamleden het thema vast dat de rode draad vormt in de uitvoering. Daarna formuleert Miny op basis van individuele interviews een lijst van concrete aandachtspunten. Voorbeelden zijn: 'er heerst een roddelcultuur', 'ik wil vaker feedback en complimenten krijgen', 'ik voel me achtergesteld'. Om de negativiteit te doorbreken organiseert Miny 'Het Verhalenhuis'. De bouwstenen worden geleverd door de teamleden zelf: ze vertellen aan de anderen hun persoonlijke verhaal. Het team maakt gezamenlijk een vervolgverhaal. Met elkaar wordt zo betekenis gegeven aan de gedeelde teamvisie en teamwaarden. Ondertussen hangen de eerder opgemerkte aandachtspunten als 'vuile was' letterlijk aan de waslijn. Tijdens het traject komen opbouwende concrete afspraken tot stand. De was wordt punt voor punt 'schoon gewassen'.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Miny Verberne (1965), Rotterdam.
E: info@inzicht-uitzicht.nl
M: 06 41733013
www.inzicht-uitzicht.nl


Opleiding

1965: Het...
1989: Inrichtingswerk. Sociale Academie, Den Bosch.
1991: Spelbegeleiding. SOAB, Tilburg.
1999: Human Resource, Timemanagement, Neuro-Lingu√Įstisch Programmeren, Kernkwaliteiten. Trainingsbureau Guldenberg, Helvoirt.
2000: Leergang Effectief Leidinggeven. Bureau van Veen, Den Bosch.
2003: Voortgezette Opleiding Supervisie en Professionele Begeleiding. Hogeschool Nijmegen.
2001: Trainerstraining Sociale Netwerken voor Verstandelijk Gehandicapten. Nederlands Instituut voor Zorg en welzijn, Utrecht.
2001: Trainerstraining Seksespecifieke hulpverlening. Trans Act, Utrecht.
2002: Trainerstraining Ethische Dilemmamethode. Dorien Boudain, Utrecht.
2004: Verhalen bij veranderingstrajecten Alida Gersie, Enfield (UK).
heden: ...leven.

Functies

2001 - heden: Zelfstandig begeleidingsdeskundige.
2000 - 2006: Begeleidingsdeskundige. Pameijer, Rotterdam.
1997 - 2000: Locatiehoofd op diverse dagcentra. Ipse, Nootdorp.
1986 - 1997: Begeleidster Verstandelijk Gehandicaptenzorg (Wonen en Dagbesteding). (o.a.) Haarendael, Haaren; Pameijer, Rotterdam; Ipse, Nootdorp. Begeleidster Jeugdzorg. Bergse Bos, Rotterdam.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Mathilde van Mill

interim-manager

x
'Kwaliteit komt van binnen uit.'
x
placeholder
Mathilde van Mill 1

Mathilde van Mill

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Mathilde van Mill

Waar

Verpleeg- en verzorgingshuis voor ouderen.

De achtergrond

Zowel de verzorgingsafdeling als de verpleegafdeling kampen met een crisis. De teams hebben het vertrouwen in het management opgezegd. De manager is opgebrand.

De opdracht

komt voort uit analyse van de context. De zorgverleners worstelen met de begrippen persoonlijke kwaliteit, klantgerichtheid en productiegerichtheid. De autonomie van zowel de cliŽnt als de zorgverlener is in het geding. CliŽnten ervaren zorggedrag van de beroepskrachten als 'opdringend'. Zorgverleners ervaren afhankelijk gedrag van cliŽnten als 'claimend'. Beiden voelen het spanningsveld tussen afstand en nabijheid. Of tussen persoonlijke en beroepsmatige betrokkenheid. De zorgverlener zit in een spagaat. Alleen samen met de leidinggevende kunnen patronen worden doorbroken. De opdracht aan Mathilde van Mil is tweeledig. Treed op als interim-manager, waarbij je de teams helpt om weer vitaal en gemotiveerd aan de slag te gaan. Coach de manager bij de reÔntegratie in haar functie.

Uitvoering

Mathilde schenkt aandacht aan de (natuurlijke) ontwikkelingsfasen van een team. Ze traint de teams in communicatieve vaardigheden en in handelen vanuit autonomie. De teamleden leren in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes, gedrag, resultaten en welbevinden. Mathilde realiseert voor de manager een persoonlijk ontwikkelings- en coachingstraject. In speciale bijeenkomsten met het team wordt het 'oud zeer' opgeruimd en losgelaten. De manager ervaart dat ze haar medewerkers kan laten excelleren in hun vak door hen te laten doen waar ze goed in zijn. De crisis is omgebogen naar een kans voor alle betrokkenen. Nieuwe persoonlijke en gezamenlijke ontwikkelingen zijn in gang gezet. De kwaliteit van verleende zorg krijgt opnieuw betekenis.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Mathilde van Mil (1953), Maasland.

Opleiding

1975: Opleiding tot verpleegkundige A, St. Clara Ziekenhuis, Rotterdam.
1977: Opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ), Sociale Academie, Den Haag.
1986: Kaderopleiding Extramurale Gezondheidszorg, Hogeschool Leusden.
1996: Master Degree of Science in Nursing (MSc.N), University of Wales, Hogeschool Midden Nederland, Faculteit Gezondheidszorg opleidingen, Utrecht.
2008: Jungiaans Management Module: Accreditatie RAPP (Rump Archetype Profile), Jungiaans Instituut Nijmegen. BIG-registratie onder nummer 09013152530.

Functies

2008 - heden: Zelfstandig ondernemer: interim-manager, (Jungiaans) coach, gastdocent voor SPW 4-opleiding.
2004 - 2008: Manager Wonen. Stichting Orion (antroposofische woonwerkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking), Rotterdam.
2000 - 2004: Zorgmanager woonzorgcentrum 'De Markt' (ouderenzorg). Stichting Stolpehove, Papendrecht.
1998 - 2000: Interim-manager, coach en trainer. Analoog Consulting & Partners (tevens partner), Sliedrecht.
1983 - 1998: Hoofdwijkverpleegkundige, teamhoofd Verpleging en Verzorging en Regiomanager a.i. Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord, Schiedam.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Corine Boer

trainer, coach, interim-manager

x
'Ik kan bijna alles zelf'
x
placeholder
Corine Boer 1

Corine Boer

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Corine Boer

Waar

Organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, Rotterdam.

De achtergrond

Verandering van collectieve zorgprogramma's voor cliŽnten met een beperking. Aanbod van zorg in grootschalige tehuizen verandert in aanbod van individuele programma's, op maat gesneden in een eigen woonomgeving.

De opdracht

Voer integraal een organisatieverandering door met als doel verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Voorop staat dat de zorgvrager (meer) zelfstandig de regie over het eigen leven kan voeren. Betrek in de uitvoering van de zorgprogramma's nadrukkelijk het natuurlijke netwerk van de zorgvrager.

Uitvoering

mondt uit in een geslaagd woningbouwproject. De plaatselijke krant verwoordt in een krantenbericht de trots van ťťn van de aankomende bewoonsters: "Stralend laat Edwina (47) haar woning zien. Een splinternieuw appartement met een keuken en een royale badkamer. Over een paar weken neemt ze haar intrek. De eerste spullen staan al in de keukenkastjes. Blauwe mokken en dito gekleurde handdoeken. 'Ik wil alles blauw', vertelt Edwina, 'dat is mijn lievelingskleur'. Edwina gaat op zichzelf wonen, zonder 'hulp aan het einde van de gang'. 'Ik kan bijna alles zelf. Koken, schoonmaken, wassen... Is hier ook een markt in de buurt?' Dan pakt ze een ansichtkaart die ze gekregen heeft: 'Kijk eens'. In grote letters valt te lezen: Welkom!"

Corine Boer is er een warm voorstander van om zorgcliŽnten te ondersteunen in hun behoefte aan zelfstandigheid. Individuele ondersteuning geeft ruimte aan talenten die in een collectieve zorgomgeving ondergesneeuwd dreigen te raken. Samen met zorgmedewerkers maakt ze het verschil zichtbaar tussen handelingen overnemen en ondersteuning bieden aan zelfstandig leven. Ook managers en bestuurders kunnen rekenen op haar treffende observaties, of het nu gaat om organisatiecultuur, financiŽle structuur en strategische keuzes binnen de nieuwe wet- en regelgeving. Zij zet gewenste veranderingen in gang en zorgt daarbij voor een breed draagvlak in uw organisatie. Zo begeleidt ze uw organisatie via de ingezette nieuwe koers naar merkbare positieve resultaten.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Corine Boer (1961), Alblasserdam
E:corine.boer@gmail.com
M:06 43456713
www.gewoonsolo.nl

Opleiding

1980: Akte van bekwaamheid als kleuterleidster, KLOS Rotterdam.
1985: Volledig bevoegd onderwijzer, PABO Rotterdam.
1994: Kaderopleiding gezondheidszorg, Hogeschool Rotterdam.
1994: Training Effectief Leidinggeven, Bureau van Veen, Breda.
1997: Voortgezette Opleiding Bestuur, Organisatie & Management, Hogeschool Rotterdam.
2002: Cursus Doeltreffend Projectmanagement, Palladio Utrecht.
2006: MPM, Master in Public en Non-Profit Management, Universiteit van Tilburg.
2006: Executive Graduate Program: Driving Government Performance, Harvard University, John F. Kennedy school of Government, Cambridge Boston.

Functies

2007 - heden: Zelfstandig trainer, coach en interim-manager.
2002 - 2007: Divisiemanager Wonen. Pameijer, Rotterdam.
1998 - 2002: Clustermanager. Pameijer, Rotterdam.
1988 - 1998: Begeleidster en teamleidster diverse woonvormen. Pameijer, Rotterdam.
1985 - 1988: Kleuterleidster interne school. Sophia kinderziekenhuis, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie, Rotterdam.
1980 - 1985: Kleuterleidster. Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam.

Internationaal

2004: Studiereis Community Care, Arizona USA.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Jacoba van Gastel

interim-manager, organisator

x
'Energievreters aanpakken, op vleugels verder komen.'
x
placeholder
Jacoba van Gastel 1

Jacoba van Gastel

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Jacoba van Gastel

Waar

Instelling op antroposofische grondslag voor mensen met een verstandelijke beperking.

De achtergrond

Net als Jacoba van Gastel haar adviesrapport aan de directeur wil overhandigen, besluit deze te vertrekken. Jacoba zoekt de interim-directeur op. Er volgt een opdracht ter kennismaking.

De opdracht

aan Jacoba van Gastel luidt in eerste instantie: 'Vervul tijdelijk de functie van hoofd Bedrijfsbureau'. Haar wordt gevraagd om leiding te geven aan medewerkers die al twee jaar geen leidinggevende meer hebben gehad. Gaandeweg het interim-traject komt daar een tweede, grote opdracht bij: 'Zet een projectplan op voor de bouw van een huis voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag'.

Uitvoering

van de eerste opdracht dient er toe te leiden dat de afdeling opnieuw structuur krijgt, zodat ieder weer zijn of haar verantwoordelijkheid voelt en neemt. Jacoba gaat vol toewijding aan de slag. Haar betrokkenheid combineert ze soepel met de frisse blik van een buitenstaander. De energie keert terug in het team dat zich weer team gaat voelen. Jacoba is meester in snel schakelen, zaken ordenen en knopen doorhakken. Ze is op haar best als de afwisseling groot is. Het uitzetten van het projectplan voor de bouw van het woonhuis is een pad vol obstakels. Dat is niets nieuws: waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Jacoba verstaat op zulke momenten de kunst van interactieve procesbegeleiding. Sterk duoschap met de opdrachtgever staat daarin voor haar voorop.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Jacoba van Gastel (1967), Delft.
E: vgastel@rotrap.nl
M: 06 20245489
www.rotrap.nl


Opleiding

1992: Huishoud- en Consumentenwetenschappen, Universiteit Wageningen en Carleton University Canada.

Functies

2006 - heden: Zelfstandig consultant en interim-manager voor overheid, zorg en hoger onderwijs.
2001 - 2006: Diverse functies Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), waaronder:
- Projectleider Evaluatie Besturing Rijkswaterstaat
- Manager Typegoedkeuringen (vijf afdelingen)
- Manager Toelating en Toezicht (drie afdelingen).
1999 - 2001: Directeur University Enterprise Training Partnership (UETP), organisatie ter bevordering van kennisuitwisseling tussen Hoger Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Europa.

Opdrachten sinds 2006
2006: Heelkundige Divisie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De opdracht: Advies uitbrengen t.b.v. strategische koers Afdeling Medium Care.
2006: Kinderdagverblijf De Teddybeer. De opdracht: Advies op het gebied van wettelijke veiligheid en gezondheidsrichtlijnen; coaching directeur in verband met organisatieverandering.
2006: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Rijksinstituut voor Kust en Zee. De opdracht: Proces begeleiden bij intervisieworkshops.
2006 - 2008: Stichting Orion, antroposofische gehandicaptenorganisatie. De opdracht: zie voorbeeld.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Gijs de Bont

consultant, trainer, coach

x
'Gras groeit niet harder als je eraan trekt'
x
placeholder
Gijs de Bont 1

Gijs de Bont

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Gijs de Bont

Waar

Regionaal opleidingscentrum (ROC), sector Techniek.

De achtergrond

Het 'nieuwe leren' beoogt men organisatorisch in praktijk te brengen via teamvorming, teamverantwoordelijkheden en resultaatsturing.

De opdracht

Geef als interim-directeur leiding aan 70 docenten en instructeurs. Zorg ervoor dat deze in teams gaan werken, met teamplannen die passen binnen de (brede) onderwijsvisie van de instelling en daaraan gerelateerde (uitvoerige) managementcontracten.

Uitvoering

Gijs de Bont heeft een passie voor wat mensen beweegt. Hij daagt zichzelf en anderen uit om zich bewust te zijn van persoonlijke beweegredenen, er verantwoordelijkheid voor te nemen en er gebruik van te maken. Hij heeft aandacht voor organisatorische structuren en systemen, maar hij legt het accent op sociale patronen. Hij luistert, analyseert en maakt complexe zaken voor zichzelf en anderen inzichtelijk. In deze opdracht belegt hij een reeks van bijeenkomsten met teamleiders en kerndocenten. Samen comprimeren ze het managementcontract in twee doelstellingen: meer studenten, meer diploma's. Vervolgens geeft hij de teamleiders en kerndocenten de opdracht om 'terug' te gaan naar hun teams. Hij vraagt ieder team om een eigen dialoogproces 'met meetings en workshops' te ontwikkelen dat leidt tot een concreet, door ieder teamlid gedragen teamplan. Het teamplan dient bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen. Gijs de Bont geeft niet toe aan de vraag en verleiding om als directeur te vertellen hoe de teamprocessen dienen te worden ingevuld. Hij vertrouwt op de kwaliteiten en de hoeveelheid ideeŽn die binnen de teams aanwezig zijn en wil ze boven halen. Het resultaat: in plaats van administratieve documenten 'voor in de la' zijn door en voor de professionals teamplannen ontwikkeld die daadwerkelijk als besturingsinstrument gebruikt worden.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Gijs de Bont
E: gijsdebont@bmc.nl
M: 06 13278594

Opleiding

1990: Lerarenopleiding tweede graad (Bac) Nederlands en Theologie. Fontys hogeschool, Tilburg.
2005: Executive Graduate Program: Strategic and Human Resource Dimensions of Globalization. Cornell University, New York.
2005: MBA Strategic Management. Lemniscaat, Tiel.

Functies

2002 - heden: Consultant, trainer, coach en interim-manager.
1998 - 2002: Directeur psychologisch adviesbureau, Gouda.
1995 - 1998: Trainer & adviseur Justitie, Den Haag.
1991 - 1995: Docent voortgezet onderwijs, Tilburg.
1986 - 1991: Acteur en artistiek leider jeugdtheatergezelschap, Nijmegen.

Bestuur

2008 - heden: Stichting Bouwen Voor Kaunda Square.

Internationaal

Als trainer en consultant de reorganisatie en het management development begeleid voor twee lerarenopleidingen in Zambia (2006-2008).

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Ad van der Hulst

Minder Managementcorvee, Meer Resultaat

x
'Toegevoegde waarde vanuit partnerschap'
x
placeholder
Ad van der Hulst 1

Ad van der Hulst

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Ad van der Hulst

Waar

Een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en een organisatie voor verslavingszorg & psychiatrie (beide landelijke organisaties).

De achtergrond

De twee gescheiden organisaties fuseren tot ťťn nieuwe organisatie.

De opdracht

Tijdens het fusieproces vragen de organisaties om de inzet van Ad van der Hulst voor het volgende. Onderhandelingen voeren met de vakorganisaties ten behoeve van een Sociaal Plan. De rol van hoofd P&O vervullen voor beide organisaties, en daarbij de integratie realiseren van de twee afdelingen in ťťn nieuwe afdeling. Verwerken van een aantal 'ingewikkelde dossiers'.

Uitvoering

is tot volle tevredenheid van de opdrachtgever verlopen. De fusie is afgerond. Dringende kwesties die door de fusie heen liepen, zijn door Ad van der Hulst opgelost. Hij heeft de twee gescheiden afdelingen P&O opgenomen in ťťn nieuwe afdeling, een nieuw hoofd P&O geÔnstalleerd en ingewerkt. De tevredenheid van de opdrachtgever komt onder andere tot uiting in adviesvragen die nog regelmatig aan Ad gesteld worden.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Ad van der Hulst (1956), 's Hertogenbosch.
E: ad@adjustintime.nl
M: 06 22455902
www.adjustintime.nl

Opleiding

1977: Propedeuse Vrije Hogeschool, Driebergen.
1980: In-service opleiding tot Z-verpleegkundige, Zonnehuis Veldheim, Zeist.
1985: Opleiding Schoolmuziek (eerstegraads lesbevoegdheid), ConservatoriumUtrecht.
1994: Voortgezette Opleiding Personeelszaken, Instituut Sociale Wetenschappen, Zwolle.
2005: Opleiding Supervisiekunde, Zwolle.

Functies

sinds 2008: Zelfstandig P&O-adviseur, ADJUSTINTIME.
2002 - 2008: Zelfstandig P&O-adviseur CAPO-Accent. Zelfstandig uitgever De Gezonde Balans.
1993 - 2002: Hoofd Personeel, Opleiding & Organisatie voor Stichting Michaelshoeve Overkempe, Olst.
1992 - 1993: Beleidsmedewerker Overkempe, Olst.
1990 - 1992: Groepsleider en dorpsmuzikant Overkempe, Olst.
1985 - 1990: Adjunct en plaatsvervangend directeur Tobiasschool (vrije school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoelijkheden), Zeist.
1980 - 1985: Vakleerkracht Tobiasschool te Zeist en De Zonnewijzer te IJsselsteijn (beide scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden). Vakken: muziek, kunstgeschiedenis, poŽzie, filosofie.
1977 - 1980: Groepsleider verstandelijk gehandicapten in Zonnehuizen, Veldheim, en Stenia, Zeist.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Gerrit Kruis

beleids- en bestuursadviseur

x
'Maatschappelijke betrokkenheid met een gezicht, handen en voeten'
x
placeholder
Gerrit Kruis 1

Gerrit Kruis

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Gerrit Kruis

Waar

Gemeente Breda

De achtergrond

Steeds meer huishoudens raken in forse financiŽle problemen doordat ze te veel lenen of op krediet kopen. Gemeentelijke Kredietbanken en andere maatschappelijke instanties helpen huishoudens om van hun schuldenlast af te komen. De begeleiding is echter arbeidsintensief en kost meer tijd dan deze instanties kunnen bieden.

De opdracht

De opdracht geeft Gerrit de ruimte om een alternatieve begeleiding van mensen met schulden vorm te geven.

Uitvoering

Gerrit Kruis stelt een uitvoering voor die aantrekkelijk is door zijn 'eenvoud': bied de begeleiding aan via mensen die niet (meer) afhankelijk zijn van betaald werk. De oplossing slaat twee vliegen in ťťn klap. De huishoudens met schulden worden geholpen om ook op langere termijn realistisch met hun geld om te gaan en blijvend weerstand te bieden aan de verleiding van lenen. De mensen die de begeleiding bieden vinden voldoening in de maatschappelijke bijdrage die ze (nog) kunnen leveren. Gerrit Kruis leidt de coaches op en organiseert intervisiemomenten. Samen met de coaches bewaken ze zo de hoge kwaliteit van de begeleiding. De aanpak komt voort uit maatschappelijke betrokkenheid gecombineerd met kennis en doortastend vermogen. Typisch Gerrit Kruis.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Gerrit Kruis
E: gkruis@live.nl
M: 06 22231035

Opleiding

1966: Doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam (UvA).
1986: Leergang Effectief Leidinggeven, Bureau Van Veen, Den Bosch.
1993: Opleiding Loopbaanconsulent, Van Ede en Partners, Amsterdam.
2003: Opleiding & training Personal Coach, Associatie voor Coaching, Aarle-Rixtel.
2007/8: Studiedagen voor leden van Raden van Toezicht.

Functies

1993 - heden: Zelfstandig bestuurs- en beleidsadviseur, (loopbaan)coach, opleider.
1993 - 2001: Docent Arbeidsmarktbeleid, Academie Mens en Arbeid (HBO), Tilburg.
1982 - 1993: Directeur Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON), instituut voor onderzoek en ontwikkeling, Tilburg.
1971 - 1982: Beleidsadviseur PON.
1966 - 1971: Wetenschappelijk medewerker, Universiteit van Amsterdam.

Bestuur

1990 - 1998: Voorzitter Stichting Tolkencentrum Zuid Nederland.
1993 - 2000: Voorzitter Stichting De Watertoren (hulpverlening voor jongeren 'aan de rand'), Den Bosch
1993 - 2001: Voorzitter Stichting Aanzet (maatschappelijke reÔntegratie van mensen 'in het souterrain van de samenleving'), Den Bosch.
1995 - 2001: Voorzitter Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Bergopwaarts, Deurne.
2003 - heden: Lid van de Raad van Toezicht GGzE, Eindhoven.
2004 - heden: Lid van de Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Opvang, Den Bosch.
2004 - heden: Penningmeester Stichting Basta!, een voorziening tegen discriminatie gefinancierd door het Ministerie van Justitie.

Internationaal

Studiereizen en congresbezoeken in Engeland, Schotland, Finland, Spanje.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Gerrie van Zetten

project- en interim-manager

x
'Door toenemende bedrijfsrisico's is integratie van bedrijfs- en zorgprocessen van levensbelang'
x
placeholder
Gerrie van Zetten 1

Gerrie van Zetten

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Gerrie van zetten (1955), Zutphen.
E: mail@gerrievanzetten.nl
M: (06) 53 21 88 45
www.gerrievanzetten.nl


Opleiding

1980: Doctoraal Klinische Psychologie, Universiteit Nijmegen.
1990: Doctoraal Economie, minimum variant, Universiteit Nijmegen.
1990: Doctoraal Bestuurs- en Beleidswetenschappen, Universiteit Nijmegen.

Functies

Sinds 2008: Zelfstandig project- en interim-manager.
2007 - 2008: Manager behandeling divisie Ita Wegman en lid beleidsteam Lievezorggroep, Bilthoven.
2005 - 2006: Projectleider ketenvorming kind- en jeugdzorg HPV, Zeist.
2002 - 2006: Locatiehoofd Zonneweg, Driebergen. Tevens senior projectmanager Ita Wegmanstichting, Driebergen.
1997 - 2002: Regiomanager Bellisgroep, Brummen.
1991 - 1997: Algemeen directeur Overkempe, Olst.
1990 - 1991: Adjunct directeur Overkempe, Olst.
1989 - 1990: Onderzoeker klachtrecht cliŽnten in de intramurele gezondheidszorg, ITS, Nijmegen.
1990: CoŲrdinator zorgvisieproject verpleeghuis St. Anthonius, Horst.
1989: CoŲrdinator reorganisatieproject verpleeghuis Beukenrode, Venray.

Publicaties

CliŽnt-zorgprofielen, 2006. Beschrijving zorgvraag volwassenen met een verstandelijke beperking en passend zorgaanbod gekoppeld aan indicatie en financiering, ontwikkeld in samenwerking met Pameijer, Rotterdam.

Kind-zorgprofielen, 2006. Beschrijving zorgvraag kinderen met een verstandelijke beperking en passend zorgaanbod gekoppeld aan indicatie en financiering, ontwikkeld in samenwerking met Pameijer, Rotterdam.

Elk kind is de moeite van het investeren waard, 2007. Onderzoeksverslag over ontwikkelingsresultaten van kinderen met een ernstige meervoudige beperking n.a.v. pilot kind-zorgprofielen.

scroll:   naar boven   naar beneden
icon

Grieteke Rozeboom

trainer, coach, interim-manager

x
'Respect is een beetje goede aandacht.'
x
placeholder
Grieteke Rozeboom 1

Grieteke Rozeboom

Voorbeeld uit de praktijk

Wie

Grieteke Rozeboom

Waar

Instelling op antroposofische grondslag voor mensen met een verstandelijke beperking.

De achtergrond

In ťťn van de woonhuizen van de instelling wonen zes cliŽnten met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis. Het is er onrustig, onder andere door tekort aan personeel, ziekteverzuim en regelmatige personeelswisselingen. Goede zorg aan de bewoners staat onder druk. Er is dringend behoefte aan verdere professionalisering van de werkwijzen en aan meer aandacht voor oudercontacten.

De opdracht

Grieteke Rozeboom's opdracht luidt samengevat: 'orde op zaken stellen'.

Uitvoering

Grieteke investeert direct vanaf het begin in intensieve, duidelijke communicatie. De multiculturele samenstelling van het team gaat gepaard met een breed scala aan heersende do's en dont's en een grote variatie in het Nederlands taalgebruik. Grietekes ervaring als trainer en als coach komen goed van pas. Al snel voelen de groepsleiders zich weer 'gezien en erkend', in hun werk en als mens. Crisismanagement van de eerste maanden vloeit over in verandermanagement. Grieteke stelt de diagnose, brengt eerlijk en open slecht naast goed nieuws, en voert doelgericht op korte termijn oplossingen door. Tegelijkertijd werkt ze aan structurele oplossingen. Ze investeert in samenwerking, personele bezetting en professionalisering, maakt afspraken en komt ze na. De veranderingen die ze doorvoert, kunnen rekenen op de betrokkenheid en overtuigde instemming van de medewerkers. Als ze weggaat, voelen de mensen met wie ze heeft samengewerkt zich blijvend gesterkt in hun functie en talenten.

Curriculum vitae

Persoonlijk

Wie: Grieteke Rozeboom (1962), Driehuis.
E: mail@grietekerozeboom.nl
M: 06 52094216
www.grietekerozeboom.nl

Opleiding

1993: Leergang Interventiekunde, Van Veen & Partners, 's Hertogenbosch.
1994: Inzicht in Irrationele Processen (training), Van Veen & Partners, 's Hertogenbosch.
1996: Training Financieel Management, Contractmanagement, Besturing en Beheersing, Moret Ernst & Young.
1998: Training Kwaliteitsmanagement, TNO.
1998: Persoonlijk Management Coaching, Dijkema & Partners, Baarn.
2000: Human Capital Forum, Academie voor Ondernemerschap, Amsterdam.
2003: Leergang Persoonlijke Effectiviteit in het Sturen van Veranderingen, De Baak, Noordwijk.
2005: Transactionele Analyse, De Baak, Driebergen.
2008: Premaster Psychologie, Schouten & Nelissen, Zaltbommel.

Functies

2002 - heden: Zelfstandig coach, trainer en interim-manager. Werkzaam in verschillende bedrijfstakken, profit en non-profit. Tevens docent personeels- en verandermanagement, AVANS+.
1980 - 2002: in dienstverband gewerkt. Onderstaand de vervulde functies vanaf 1990.
2000 - 2002: Hoofd Personeel & Organisatie, GAK Nederland b.v. (UWV), regio Noord-Holland Zuid.
1998 - 2000: Verandermanager SCC, GAK Nederland b.v. (UWV), regio Noord-Holland Zuid.
1994 - 1998: Manager uitvoering arbeidsgeschiktheid, GAK Nederland b.v., Haarlem.
1990 - 1994: Manager afdeling werkloosheidswet, GAK Nederland b.v., Haarlem.

Overig
Sinds 2008: Lid Beroepenveldcommissie Management, Economie en Recht (MER) van de Hogeschool INHOLLAND te Alkmaar. Doel is signalering van trends in het beroepenveld om het opleidingsprogramma actueel te houden. Vertrouwenspersoon bij groot landelijk bureau voor interim-professionals.

scroll:   naar boven   naar beneden
x

icon Wijs (bn.; wijzer, wijst) - wijsheid. Wetend zijn, inzicht hebben, verstandig, geleerd, knap. Bedachtzaam. Wat is wijsheid? Een wijs besluit nemen. Op het noodzakelijke moment orde scheppen. Knopen doorhakken. Medemenselijk handelen.

x

De vraag als begin van verandering. Gesprekken met medewerkers in alle lagen van uw organisatie, met klantgroepen en andere belanghebbenden creŽren de context voor de gewenste koers. Wat is ieders positie? Wat is de collectieve positie? Wat is de gewenste positie? Visie, stategie, organisatie? Binnen afzienbare tijd brengt Johan Willemse B.V. de samenhangende onderwerpen, knelpunten en wenselijke oplossingen in beeld. Luisterend, kijkend, lezend formuleren we een duidelijke koers voor u met concrete aanknopingspunten.

x

icon Kracht (zn.). Optimistisch levensgevoel. De macht van gevoelens, uitingen, handelingen om een doel te bereiken. Brengt veranderingen teweeg. Krachten aanboren. Krachten bundelen. De schouders zetten onder een gezamenlijke taak.

x

Collectieve kracht is de winst uit goed samenspel van persoonlijke talenten. Als regisseur daarvan ervaart u: paradoxen zijn overal. Op organisatieniveau en op individueel niveau. Johan Willemse B.V. zoekt de vermeende tegenstellingen op. Vraagt in elke laag van uw organisatie: Wat doe je? Wat drijft je? Wat heb je nodig om op je best te zijn? Hoe wil je omgaan met hindernissen? Gaandeweg blijken de polen in dienst van elkaar te staan. Grenzen tonen de ruimte. Autonomie bloeit op dankzij bemoeienis. Centrale ondersteuning voedt decentraal handelen. De paradox is uw troefkaart. Johan Willemse B.V. zet hem voor u in. Zo ontstaat een krachtige koers voor uw organisatie. Als het nodig is, een nieuwe ordening. Een koers of ordening die past bij het talent dat uw organisatie rijk is en haar sterk maakt.

x

icon Levenskunstenaar (m/v). Iemand die de levenskunst weet te beoefenen. Savoir vivre, joie de vivre. Het leven opsnuiven. Als kunst overgewaaid uit Frankrijk; nu ook volop beoefend in Nederland. Kansen zien. Ervaren, waarnemen, proeven. Anderen laten meedelen.

x

Veranderingen zijn in gang gezet. Uw organisatie gonst ervan. Er groeit een nieuwe identiteit. U kunt besluiten om de vernieuwde identiteit pas te tonen nadat het veranderingstraject is voltooid. Sterker is het om haar te visualiseren al tijdens het veranderingsproces. Met het ontwerpen van een nieuwe visuele taal ondersteunt u uw eigen veranderingsproces. Deze taal ontstaat vanuit intensieve wisselwerking tussen de ontwerper en de mensen in uw organisatie. Onze werkwijze stelt hen centraal. Veranderende omgangsvormen in uw organisatie, zich versterkende karaktereigenschappen, nieuwe werkbeleving, elk aspect komt zo tot zijn recht in een nieuwe sprekende beeldtaal.

x

icon Nosce te ipsum (uitdr.). Ken jezelf. Sterk in combinatie met: Aude adenda. Waag wat gewaagd moet worden.

x

Collectieve kracht is de winst uit goed samenspel van persoonlijke talenten. Als regisseur daarvan ervaart u: paradoxen zijn overal. Op organisatieniveau en op individueel niveau. Johan Willemse B.V. zoekt de vermeende tegenstellingen op. Vraagt in elke laag van uw organisatie: Wat doe je? Wat drijft je? Wat heb je nodig om op je best te zijn? Hoe wil je omgaan met hindernissen?

Gaandeweg blijken de polen in dienst van elkaar te staan. Grenzen tonen de ruimte. Autonomie bloeit op dankzij bemoeienis. Centrale ondersteuning voedt decentraal handelen. De paradox is uw troefkaart. Johan Willemse B.V. zet hem voor u in. Zo ontstaat een krachtige koers voor uw organisatie. Als het nodig is, een nieuwe ordening. Een koers of ordening die past bij het talent dat uw organisatie rijk is en haar sterk maakt.

x

icon Toegang (zn.). Opening. Weg waarlangs men kan gaan. Inzicht bieden in het eigene. Inzicht zoeken in de ander. De deur naar het ongekende openen. Nieuwsgierigheid drijft de mens voort.

x

Contact

Boerhaavestraat 76
5017 HE Tilburg
mail@johanwillemse.nl
06 51437237
contact afbeelding

x

icon Nosce te ipsum (uitdr.) Ken jezelf. Sterk in combinatie met: Aude adenda. Waag wat gewaagd moet worden.

Autonoom (bn.) Onafhankelijk. Zelfstandig in ethische en filosofische zin. Eigen verantwoordelijkheid nemen, oneigenlijke verantwoordelijkheid loslaten. Vrij denkend. De autonome persoonlijkheid. Levend naar of zich verwezenlijkend in eigen normen.

x

Eigen denkkracht benutten. Grip (terug) krijgen op eigen handelen. Johan Willemse B.V. schept omstandigheden voor persoonlijke groei. Al snel komt u tot de kern. Inzicht geeft rust. Innerlijke waardes worden erkend. Dan volgen keuzes. Vrije keuzes, maar niet vrijblijvend. U doorbreekt oneigen patronen en effent onstane barriŤres. Talent krijgt (weer) ruimte. Energie borrelt, wagen wordt winnen. Goed voor uzelf, goed voor uw omgeving.

x

icon Bundelen (ww.). Speelruimte zien en nemen. Belangen bundelen. Vermeende tegenstellingen verbinden. Verwarring ontwarren. Wat versnipperd is samenbrengen. Een bundel pijlen gericht op ťťn doel.

x

Verandering is een constante, elke verandering een kans om te groeien. Luisteren geeft stof tot nadenken. Individuele en collectieve schatten worden zichtbaar. Ze vormen de aanknopingspunten voor vooruitgang. Johan Willemse B.V. ziet en creŽert speelruimte. Brengt verantwoordelijkheid terug bij het individu. Draagvlak ontkiemt. Vertrouwen keert terug. Vanzelfsprekend heeft Johan Willemse B.V. een kritisch oog voor processen die mislopen: op financieel, organisatorisch en sociaal vlak. Op bestuurlijk, directie- en ook op het middenniveau van uw organisatie. Onze blik is objectief oordelend, nooit veroordelend. Onze stijl van leidinggeven stemmen we af op ieder individu en op het karakter van uw organisatie. Over de koers zijn we duidelijk.

x
placeholder
Le Minier
x

Le Minier, Frankrijk

Het huis is ongeveer 700 jaar oud. De bouwstijl verwijst naar de late middeleeuwen. Het huis kent vier lagen: begane grond (met een gewelfde cave), eerste en tweede verdieping (elk 80m2 en elk met keuken, badkamer, slaapvoorzieningen) en een zolder. Daarnaast zijn er twee losse huisjes met slaapruimte voor 2x2 personen. Rondom het huis zijn er terrassen is er tuin, lommerrijk en met privacy.

Het dorp Le Minier (de mijnwerker) is tot bloei gekomen in de middeleeuwen, toen er zilver werd gevonden. Er is veel bewaard gebleven uit deze periode. De historische sfeer en de rust in het dorp en van het huis bieden goede omstandigheden voor reflectieve bijeenkomsten en retraites van groepen (teams) en individuen. Daarnaast is het een prettig vakantieadres.

Voor meer informatie mail naar:
minier@johanwillemse.nl

placeholder
Le Minier
x
placeholder
Le Minier
x

Training nalatigheid

Een programma gericht op ruimte scheppen voor de ander.

Download hier de informatiefolder in PDF.

Download hier een PDF met zakelijke en logistieke informatie over de training.

Contact

Voor een verdere toelichting op het programma en het bespreken van de mogelijkheden voor jou of jouw team, stuur een email naar mail@johanwillemse.nl of bel 06 51437237.

scroll: